fashionista copy
SỰ KIỆN,  TIÊU ĐIỂM

Ký hiệp định liên minh và khai trương trang thương mại điện tử xã hội BFC MOOMALL tại Hải Nam – Trung Quốc

Lãnh đạo WN-WIN 9319 chị Lê Ngọc Mĩ và anh Võ Hồng Tâm vinh dự được cùng Tiến sĩ Ricky Beh người sáng lập Bitney Fans Club, Dato Nick Lim giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu, anh Tất Văn Hào giám đốc Bitney Việt Nam và hơn 200 lãnh đạo trong hệ sinh thái của Bitney Fans Club tham dự sự kiện ký Hiệp định Liên minh chiến lược giữa BFC MOOMALL Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Hải Nam đồng thời khai trương trang Thương mại điện tử xã hội BFC MOOMALL Trung Quốc tại đảo Hải Nam ngày 22/11/2023 có sự tham dự và chứng kiến của các quan chức, lãnh đạo chính quyền tỉnh Hải Nam, đại diện Chính Phủ Trung Quốc.